Výberové konanie

Výberové konanie

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRENÁJOM RYBOCHOVNÉHO STREDISKA

MALÉ LEVÁRE „BAĎURÁKY“  dňom 1.1.2017

VYHLASOVATEĽ :

Združenie mestských organizácií SRZ Bratislava 1 – 5 , Gessayova 21, 851 03 Bratislava

IČO: 31801153, DIČ : 2021520028

Kontaktná osoba: PhDr.  Peter Tkáčik, predseda

Propozície. Lístky už v predaji!

Propozície. Lístky už v predaji!

Slovenský rybársky zväz - Bratislava V.

PROPOZÍCIE NA ZAHAJOVACIE PRETEKY DOSPELÝCH

ktoré sa konajú  dňa 8.5.2016 od 7,00 - 13,00 hod. na rybárskom revíry Zrkadlový háj

Informácie pre členov na rok 2016

Informácie pre členov na rok 2016Kompletné informácie pre členov na rok 2016 k stiahnutiu pridané!

Doležité upozornenie!

Doležité upozornenie!

 

Upozornujeme členov, že podľa platnej vyhlášky  č. 24/2003 Z. z. k zákonu o ochrane prírody a krajiny a § 7a ods. 7 zákona - V prípade odchytu invázneho druhu živočícha sa ZAKAZUJE jeho opätovné vypustenie alebo použitie ako živej návnady.  V našej organizácii sa to týka najmä sumček čierny - Ameiurus melas.

Pozvánka a program VČS.

Pozvánka a program VČS.

Vážení členovia, 

POZOR OZNAM!

POZOR OZNAM!

POZOR! Sekretariát zväzu do pondelka 12.10.2015 z technických príčin neúraduje!

Zmena úradných hodín

Zmena úradných hodín

Upozorňujeme na zmenu úradných hodín:

od 8.9.2015 do 15.9.5015 - ZATVORENÉ
od 17.09.2015 do 20.9.5015 - ZATVORENÉ

2015.Zarybnenie

2015.Zarybnenie

Zarybnenie revírov MsO SRZ Bratislava V.  v roku 2015

 

21.4.2015 – lokalita Boheľov

Kapor rybničný  K4

Zrkadlový háj             1-1190-1-1                  2400 kg

Pozvánka na rokovanie výročnej členskej schôdze.

Pozvánka na rokovanie výročnej členskej schôdze.ZRUŠENÉ - 1.Rybársky ples

ZRUŠENÉ - 1.Rybársky ples