UPOZORNENIE na chybu v miestnom ryb. poriadku (str.25)!

UPOZORNENIE na chybu v miestnom ryb. poriadku (str.25)!

Pre revír 1-0100-1-1 Dunaj č.3 - OR Polder platí že výkon rybárskeho práva v prírodnej rezervácii Dunajské ostrovy od 1. júla do 31. decembra v čase:

Dokumenty zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 29.4.2016

Dokumenty zo zasadnutia Prezídia Rady SRZ konaného dňa 29.4.2016

Týmto by sme sa Vám chceli ospravedlniť, že predmetné dokumenty neboli z technických príčin zverejnené na našom webovom sídle srzrada.sk, nakoľko je stránka vyše mesiaca mimo prevádzky.

Rada SRZ

Výberové konanie

Výberové konanie

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRENÁJOM RYBOCHOVNÉHO STREDISKA

MALÉ LEVÁRE „BAĎURÁKY“  dňom 1.1.2017

VYHLASOVATEĽ :

Združenie mestských organizácií SRZ Bratislava 1 – 5 , Gessayova 21, 851 03 Bratislava

IČO: 31801153, DIČ : 2021520028

Kontaktná osoba: PhDr.  Peter Tkáčik, predseda

Informácie pre členov na rok 2016

Informácie pre členov na rok 2016Kompletné informácie pre členov na rok 2016 k stiahnutiu pridané!

Doležité upozornenie!

Doležité upozornenie!

 

Upozornujeme členov, že podľa platnej vyhlášky  č. 24/2003 Z. z. k zákonu o ochrane prírody a krajiny a § 7a ods. 7 zákona - V prípade odchytu invázneho druhu živočícha sa ZAKAZUJE jeho opätovné vypustenie alebo použitie ako živej návnady.  V našej organizácii sa to týka najmä sumček čierny - Ameiurus melas.

Pozvánka a program VČS.

Pozvánka a program VČS.

Vážení členovia, 

POZOR OZNAM!

POZOR OZNAM!

POZOR! Sekretariát zväzu do pondelka 12.10.2015 z technických príčin neúraduje!

Zmena úradných hodín

Zmena úradných hodín

Upozorňujeme na zmenu úradných hodín:

od 8.9.2015 do 15.9.5015 - ZATVORENÉ
od 17.09.2015 do 20.9.5015 - ZATVORENÉ

2015.Zarybnenie

2015.Zarybnenie

Zarybnenie revírov MsO SRZ Bratislava V.  v roku 2015

 

21.4.2015 – lokalita Boheľov

Kapor rybničný  K4

Zrkadlový háj             1-1190-1-1                  2400 kg

Pozvánka na rokovanie výročnej členskej schôdze.

Pozvánka na rokovanie výročnej členskej schôdze.