Oznam

Výročná členská schôdza : 7.4.2017, piatok , od17,30 hod. na ZŠ Dudová 2, Bratislava, povinnosť predložiť členský preukaz a s nalepenou členskou známkou.
Zahajovacie preteky : deti – 6.5.2017, dospelí –7.5.2017, revír Zrkadlový háj ( predaj povolení od 4/2017 )
Burza rybárskych potrieb : 23.4.2017, 12.11.2017 - nedeľa, od 12,30 hod. do 14,30 hod., ZŠ Dudová 2, Bratislava, informácie na tel. č. 0903420380 – MUDr. Kupecký Ján
Rybársky krúžok - pre deti od 6 do 14 r. , Centrum voľného času, Gessayova 6, tel. 02/ 62 31 59 79 – informácie na tel. č. 0911 412 942 – Rybár Marek

Pozvánka a program VČS.

Pozvánka a program VČS.

Vážení členovia, 

Informácie pre členov na rok 2016

Informácie pre členov na rok 2016Kompletné informácie pre členov na rok 2016 k stiahnutiu pridané!

2015.Zarybnenie

2015.Zarybnenie

Zarybnenie revírov MsO SRZ Bratislava V.  v roku 2015

 

21.4.2015 – lokalita Boheľov

Kapor rybničný  K4

Zrkadlový háj             1-1190-1-1                  2400 kg

INFORMÁCIE PRE ČLENOV MsO SRZ Bratislava V. na rok 2017

INFORMÁCIE PRE ČLENOV MsO SRZ Bratislava V. na rok 2017

Predaj povolení pre členov MsO SRZ Bratislava V. na rok 2017 bude zahájený 19.12.2016.

Vážený členovia, chceli by sme Vás touto formou poskytnúť informácie pre rok 2017. 

Rekreačná rybárska chata MsO SRZ Bratislava V.

Rekreačná rybárska chata MsO SRZ Bratislava V.

Majstrovstvá SR v rybolovnej technike pre rok 2014

 

Majstrovstvá SR v rybolovnej technike pre rok 2014

 

Preteky

Preteky

Zahajovacie preteky detí : Zrkadlový háj, 3. máj 2014
Zahajovacie preteky dospelých : Zrkadlový háj, 4. máj 2014
 
Predaj povolení na preteky dospelých v predaji v kancelárii.

Zarybnenie rybárskych revírov

Zarybnenie rybárskych revírov

 Zarybnenie rybárskych revírov tunajšej organizácie prebehne v dňoch 24. - 26.10.2013 :

 
24,10,2013  cca od 13,30 hod.:
U horára, Veľký a Malý Zemník, Jarovecko - rusovecká sústava, Polder, Rusovce
 
25.10.2013 cca o 7,00 hod.
Zrkadlový háj
 
26.6.2013 :cca od 10,00 hod.
Chorvátsky kanál, Veľký Zemník, Zuzana, Ovsište

Zarybnenie

Zarybnenie

 

Zarybnenie

 

Oznamujeme členom MsO SRZ Bratislava V., že revíry, ktoré má tunajšia organizácia v obhospodarovaní sa zarybnia nasledovne :

 

21.októbra 2013 – Veľké a Malé Čunovo
25.októbra 2013 – Zrkadlový háj
26.októbra 2013 – ostatné revíry

 

Druh nasadených rýb : kapor rybničný

Čas ochrany vysadených rýb : odo dňa zarybnenia do 15.11.2013