warning: Parameter 2 to gmap_gmap() expected to be a reference, value given in /nfsmnt/hosting2_1/8/9/89dd1c88-1680-4f89-b590-88a5eab820b3/srzbratislava5.sk/web/includes/module.inc on line 483.

Rekreačná rybárska chata MsO SRZ Bratislava V.

Rekreačná rybárska chata MsO SRZ Bratislava V.

Majstrovstvá SR v rybolovnej technike pre rok 2014

 

Majstrovstvá SR v rybolovnej technike pre rok 2014

 

Preteky

Preteky

Zahajovacie preteky detí : Zrkadlový háj, 3. máj 2014
Zahajovacie preteky dospelých : Zrkadlový háj, 4. máj 2014
 
Predaj povolení na preteky dospelých v predaji v kancelárii.

Zarybnenie rybárskych revírov

Zarybnenie rybárskych revírov

 Zarybnenie rybárskych revírov tunajšej organizácie prebehne v dňoch 24. - 26.10.2013 :

 
24,10,2013  cca od 13,30 hod.:
U horára, Veľký a Malý Zemník, Jarovecko - rusovecká sústava, Polder, Rusovce
 
25.10.2013 cca o 7,00 hod.
Zrkadlový háj
 
26.6.2013 :cca od 10,00 hod.
Chorvátsky kanál, Veľký Zemník, Zuzana, Ovsište

Zarybnenie

Zarybnenie

 

Zarybnenie

 

Oznamujeme členom MsO SRZ Bratislava V., že revíry, ktoré má tunajšia organizácia v obhospodarovaní sa zarybnia nasledovne :

 

21.októbra 2013 – Veľké a Malé Čunovo
25.októbra 2013 – Zrkadlový háj
26.októbra 2013 – ostatné revíry

 

Druh nasadených rýb : kapor rybničný

Čas ochrany vysadených rýb : odo dňa zarybnenia do 15.11.2013

 

Majstrovstvá sveta seniorov a veteránov v RT – Nymburk

V dňoch 3.7 – 7.7.2013 som sa zúčastnil so slovenskou výpravou vedenou Slovenským zväzom rybolovnej techniky na 6.

Majstrovstvá SR v rybolovnej technike pre rok 2013

 Vrcholným podujatím športovcov v rybolovnej technike v roku 2013 bol tak ako po iné roky pretek – Majstrovstvá Slovenska v rybolovnej technike. Pretek v zmysle plánu športovej činnosti uskutočnila MsO Košice  v dňoch 29.6. – 30.6.2013 v spolupráci so SRZ Rada Žilina na futbalovom štadióne Košice – Ťahanovce.   

Správa o priebehu 3. a 4. kola Ligy v rybolovnej technike

 Na základe plánu športovej činnosti pre rok 2013  usporiadala MsO SRZ Prešov v spolupráci so SRZ Rada v dňoch 15.6. – 16.6.2013 3. a 4. kolo Ligy v rybolovnej technike.

Vjazd motorovým vozidlom k rybárskym revírom : Veľký Zemník, Malý Zemník, Jarovecko - rusovecká sústava ramien.

 Uvádzame časť priepisu doručeného listu  dňa 19.7.2013 od SVP, š.p. OZ Bratislava k žiadosti tunajšej organizácie:

Správa o priebehu 1. a 2. kola Ligy v rybolovnej technike

 Na základe plánu športovej činnosti pre rok 2013  tunajšia organizácia v spolupráci so SRZ Rada uskutočnila v dňoch 25.– 26.5.2013 1. a 2. kolo Ligy v rybolovnej technike.